منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

دستور vmstat در FreeBSD

vmstat در FreeBSD برای نمایش آمار مربوط به حافظه مجازی (Virtual Memory) استفاده می شود. vmstat اطلاعاتی درباره فرایندها، حافظه، صفحه ها، دیسک، نقص ها (Fault) و پردازنده نشان می دهد. بنابراین خروجی به شش ستون زیر تقسیم می شود.

دستور های free و vmstat برای نمایش میزان حافظه در لینوکس

نمایش میزان فضای مصرفی و آزاد در FreeBSD

ستون اول – procs : اطلاعاتی در مورد فرایندها در وضعیت های مختلف نشان می دهد. r در زیر این ستون تعداد فرایندهای آماده اجرایِ درون صف آماده (Ready Queue) و b تعداد فرایندهای بلاک شدهِ درون صف بلاک (Blocked Queue) را که در انتظار یک رویداد (مانند I/O) هستند و w تعداد فرایندهای قابل اجرا (Runnable) که در فضای swap قرار دارند را نشان می دهد.

ستون دوم – memory : اطلاعاتی در مورد حافظه مجازی و حافظه واقعی را نشان می دهد. صفحه های مجازی که در واحدهای ۱۰۲۴ کیلو بایتی نشان داده می شوند، زمانی فعال در نظر گرفته می شوند که متعلق به یک فرایند باشد که در حال اجرا باشد و یا اینکه در کمتر از ۲۰ ثانیه قبل در حال اجرا بوده است.

avm میانگین تعداد صفحه های از حافظه مجازی را نشان می دهد که در حال استفاده هستند. به عبارتی تعداد صفحه هایی که در حال حاظر متعلق به یک فرایند در حال اجرا یا فر ایندی که در ۲۰ ثانیه گذشته در حال اجرا بوده است. fre تعداد صفحه های آزاد و قابل استفاده را نشان می دهد.

ستون سوم – page : اطلاعاتی در مورد Page Fault و فعالیت صفحه بندی (Paging) را نشان می دهد. Page Fault زمانی رخ می دهد که صفحه ای درخواست شود که در حال حاظر درون حافظه اصلی وجود ندارد. در این حالت باید صفحه از حافظه مجازی به درون حافظه اصلی وارد شود. در واقع صفحه درخواست شده در حال حاظر و در زمان درخواست درون فضای حافظه اصلی (RAM) وجود ندارد.

flt تعداد رویداد Page Fault را نشان می دهد. re تعداد صفحه های اصلاح شده (reclaimed) را نشان می دهد. pi که مخفف Paged In است تعداد صفحه هایی را نشان می دهد که حافظه اصلی به درون فضای swap انتقال یافته اند. po که مخفف Paged Out است تعداد صفحه هایی را نشان می دهد که فصای Swap به درون فضای حافظه اصلی انتقال یافته اند. fr تعداد صفحه های آزاد شده (Freed) در هر ثانیه را نشان می دهد. sr تعداد صفحه های پویش شده (Scanned) در هر ثانیه را نشان می دهد.

ستون چهارم – disks : اطلاعاتی در مورد عملیات های دیسک در هر ثانیه را نشان می دهد. البته خروجی مربوط به این ستون بسته به پیکربندی سیستم دارد. به طور مثال در شکل زیر یک دیسک ad0 وجود دارد.

vmstat_freebsd_1

ستون پنجم – fault : این ستون اطلاعات مربوط به وقفه (Interrupt) را به ازای هر ثانیه در پنج ثانیه قبل را نشان می دهد. in تعداد وقفه های سخت افزاری (Device Interrupt – Hardware Interrupt) که شامل وقفه های دیوایس ها و همچنین وقفه ساعت (Clock Interrupt) را نشان می دهد. sys تعداد فراخوان های سیستمی (System Calls) را نشان می دهد. cs نرخ تعویض متن (تعویض زمینه – Context Switch) پردازنده را نشان می دهد.

تعویض متن زمانی رخ می دهد که یک فرایند فضای کاربر درخواست سرویسی از فضای هسته را کرده باشد. در این موقع یک وقفه اجرای فرایند درخواست کننده را متوقف می کند و سپس باید تعویض متن انجام شود تا پردازنده بتواند سرویس فرایند سطح کاربر را آماده کند.

 ستون پنجم – cpu : اطلاعاتی در مورد میزان مصرف پردازنده توسط User Task ها، System Task ها و زمان معطل (Idle) بودن را نشان می دهد. us مربوط به User Task ها، sys مربوط به System Task ها را نشان می دهد که از پردازنده استفاده کرده اند. id میزان بی کار بودن (معطل) بودن پردازنده را نشان می دهد.

سویئچ های کاربردی

می خوایم خروجی دوبار و هر پنج ثانیه تکرار شود، بنابراین از c- برای مشخص کردن تعداد نکرار و از w- برای تاخیر انداختن میان تکرار ها استفاده می کنیم.

vmstat -c 2 -w 5

 سویئچ p- برای مشخص کردن اینکه کدام دیوایس در خروجی نمایش داده شود استفاده می شود. فهرست دیوایس های معتبر در زیر آمده است.

da -> Direct Access devices
sa -> Sequential Access devices
printer -> Printers
proc -> Processor devices
worm -> Write Once Read Multiple devices
cd -> CD devices
scanner -> Scanner devices
optical -> Optical Memory devices
changer -> Medium Changer devices
comm -> Communication devices
array -> Storage Array devices
enclosure -> Enclosure Services devices
floppy -> Floppy devices

نام اینترفیس ها در زیر آمده است.

IDE -> Integrated Drive Electronics devices
SCSI -> Small Computer System Interface
other -> Any other device interface

برای نمایش خروجی به صورت قابل خواندن از h- استفاده کنید.

vmstat -p da -h

vmstat -c 2 -w 5 -p da -h

برای نمایش تعداد وقفه های هر یک از دیوایس ها از زمان startup شدن سیستم را نشان می دهد.

vmstat -i

برای اطلاعات بیشتر اینجا را بخوانید.برچسب ها : , , ,