منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

دشمنی فیلترینگ با bitbucket.org

تقریبا چهار سالی میشه که از bitbucket.org برای نگهداری کد هام استفاده می کنم

و تقریبا تو این چهار سال دو سالش رو تونستم بهش دسترسی داشته باشم بدونم فیلتر شکن

یعنی واقعا این سامانه فیلترینگ خیلی هوشمند هستش

چند بار هم به سامانه فیلترینگ اعتراض کردم که این چه کاری هستش

چرا این سایت رو از دسترس خارج می کنید

سایت نگه داری کد ها که مثل 

github  عمل میکنه 

فقط فقط اجازه میده ریپوزیتوری اختصاصی هم داشته باشی  که متن باز نباشه چرا باید فیلتر بشه

فارسی