منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

دومین همایش نرم افزار آزاد زنجان ۲۰۱۱ – گزارش اول

هم اکنون دومین همایش نرم افزار آزاد در زنجان در حال برگزاری می باشد. همایش با حدود ۳۰ دقیقه تاخیر آغاز و تا حدود ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه صبح ۳ تن از ارایه دهندگان به ارایه مقاله خود پرداخت.

آقای هنرمند با ارایه Simple SOHO trafic shaping ( بحث شبکه) به مدت حدود ۲۰ دقیقه به اراده مطلب خود پرداخت. اگر چه به نظر من ارایه قویی نبود ولی موضوع آن بسیار جذاب و دوست داشتتنی و البته کاربری بود.

ارایه دهنده دوم آقای محمد دماوندی تحت عنوان  "معرفی سیمفونی" به ارایه مقاله خود پرداخت. توضیحی منسجم ، زمانبندی شده ، ساده و به نظر من عالی از ویژگی های آقای دماوندی بود.

ارایه سوم توسط مدیر تیم توزیع پارسیدورا جناب آقای هدایت وطن خواه صورت گرفت. او با معرفی توزیع پارسیدورا و ویژگی های آن ، مزایا و بهنیه سازی های صورت گرفته برای کاران ایرانی، ارایه  خود را انجام داد.

در حال حاضر نیز مهران خواجوی در حال ارایه چهارمین مقاله با عنوان "زندگی در گنوایمکس" می باشد.برچسب ها : ,