منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

دوهزار و سیزده

\"dohezarosizdah\"

بعد از سال ۱۹۸۷، سال ۲۰۱۳ اولین سالیه که توش رقم تکراری وجود نداره.. در این سال تکراری نباشید.

به اشتراک بگذارید \"Facebook\"\"Twitter\"\"email\"\"FriendFeed\"\"RSS\"برچسب ها : , , ,