منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

دو تا دستور جالب در ویم


۱
:Tohtml
این دستور از فایلی که باز است یک فایل html می‌سازد.

۲
ha > a.ps
با این دستور از فایلی که باز است یک فایلی postscript می‌سازید بعد هم اون رو با evince تبدیل به به فایل pdf می‌کنید

خیلی حوصله ندارم خودتون هلپشونو ببینین!


برچسب ها :