منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

دیوار اتاق من


همین دیگه دیوار اتاقمه
وقتی داشتم می‌نوشتم رنگ مشکی‌ها شره شد برا همین خراب شد. رنگ آبی هم کم داشتم حسشم نبود دوباره از بیخ رنگ کنم برا همین ماست مالش کردمبرچسب ها :