منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

رام امانوئل: برنامه نویسی، مهارتی لازم برای دانش آموزان دبیرستانی

رام امانوئل: برنامه نویسی، مهارتی لازم برای دانش آموزان دبیرستانی

Nikkhah124

تا به امروز سه مهارت اصلی لازم بود تا شخصی باسواد تلقی شود. خواندن، نوشتن و دانستن حداقلی از ریاضیات ولی دنیای تکنولوژی، توانایی دیگری را نیز به این سه مهارت افزوده است و آن هم برنامه نویسی کامپیوتر است. به دنبال این نیاز، شهردار شهر شیکاگو، رام امانوئل، علوم کامپیوتر و توانایی برنامه نویسی را پیش نیازی برای فارغ التحصیلی از مقطع دبیرستان می داند.برچسب ها :