منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

راهنمای انتخاب RB ها بر اساس قیمت / عملکرد / سخت افزارها

بعد از راهنمای قبلی که شامل یک جدول بود ، اینب ار راهنمای کاملتری در خصوص انتخاب آگاهانه RB ها تقدیم میگردد .

و باز هم یک نکته : علاوه بر همه موارد فوق نیم نگاهی به نیازهای شبکه ، سرویس های هر لایسنس هم داشته باشید .

دریافت فایلبرچسب ها :