منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

راهنمای تصویری عیب یابی و تست کارت های Wireless میکروتیک

در این نوشتار ، با روش تست و بررسی کارت های بی سیم میکروتیک از جمله مدل های R52 آشنا خواهیم شد .

شیوه کار به صورت عملی بر اساس کار با AVO  متر می باشد .

دریافت فایلبرچسب ها :