منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

راهنمای جامع و کاربردی مدیریت بسته DNF

Package

DNF مدیریت بسته ای می باشد که به وسیله ی آن می توان بسته های نرم افزاری را نصب،حذف،بروزرسانی و در کل مدیریت کرد.DNF از Yum که یک مدیر بسته می باشد Fork شده است.

گفتنی است که DNF از فدورا ۱۸ در مخازن فدورا وجود داشت و قابل استفاده بود که با انتشار فدورا ۲۲ مدیر بسته ی پیش فرض و جایگزین Yum شد.کار با DNF به همان سادگی کار با Yum می باشد و بیشتر دستورها یکسان هستند و تنها کافیست به جای دستور yum از dnf استفاده کرد.

برای نصب dnf کافیست تا این دستور را اجرا کنید،البته همانطور که گفته شد،برای فدورا ۲۲ نیازی به نصب آن نیست :

 

#yum install dnf

 

 

در ادامه مهمترین و پر کاربردترین دستورات DNF توضیح داده خواهد شد.

دستور کلی استفاده از dnf به صورت زیر می باشد :

 

dnf [options] <command> [<args>…]

 

همانطور که گفته شد، استفاده از dnf مانند yum می باشد.به عنوان مثال برای نصب یک بسته با yum از این دستور استفاده می شود :

 

#yum install <package-name>

حال برای اجرای همان دستور با dnf به این صورت باید عمل کرد :

 

#dnf install <package-name>

 

برای نصب یک بسته بدون دریافت تایید :

#dnf install -y  <package-name>

برای حذف یک بسته از این دستور استفاده می شود :

 

#dnf remove <package-name>

 

برای نمایش لیستی از تمام بسته های نصب شده روی سیستم از این دستور استفاده می شود :

 

#dnf list

 

برای نمایش لیست گروه های نرم افزاری از این دستور استفاده می شود :

#dnf grouplist

 

برای نصب یک گروه نرم افزاری از این دستور استفاده می شود :

#dnf  groupinstall  “<group-name>”

 

برای جستجو کردن یک بسته در مخازن از این دستور استفاده می شود :

 

#dnf search <package-name>

 

برای بروزرسانی همه ی بسته های rpm نصب شده روی سیستم از این دستور استفاده می شود :

 

#dnf update

 

برای بروزرسانی یک بسته ی خاص از این دستور استفاده می شود :

 

#dnf update <package-name>

 

برای مشاهده اطلاعاتی در مورد یک بسته از این دستور استفاده می شود :

 

#dnf info  <package-name>

 

برای اطلاعات بیشتر در مورد دستورات dnf می توانید راهنمای آن را مطالعه نمایید و از دستورات پایین استفاده کنید :

 

#dnf --help

 

#man dnf

 

پیکربندی DNF :

 

تمامی فایل های مخازن که با پسوند repo می باشند در مسیر زیر قرار دارند :

/etc/yum.repos.d

 

فایل پیکربندی DNF در مسیر زیر قرار دارد :

/etc/dnf/dnf.confبرچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,