منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

راهنمای سریع نصب Gentoo-x86

این راهنما بدرد کسانی می خورد که در نصب لینوکس جنتو تازه کار نیستند و تنها نیاز به فهرستی برای یاد‌آوری کارهائی که باید در هنگام نصب گنو لینوکس جنتو انجام دهند، دارند.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]