منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

راهنمای نصب دسکتاپ XFCE در فدورا 19

xfce-desktop-fedorafans.com

برای نصب میزکار XFCE در فدورا ۱۹ کافی است تا با استفاده از ابزار مدیریت بسته خط فرمانی yum و اجرای این دستور آن را نصب کنید :

#yum groupinstall “Xfce Desktop”

یا اینکه با استفاده از ابزارهای مدیریت بسته گرافیکی مانند KPackageKit یا  Yumex اینکار را انجام دهید که در

پایین روش انجام این کار را بوسیله Yumex مشاهده می نمایید :

install XFCE

 برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,