منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

راهنمای نصب کدک های صوتی و تصویری در فدورا ۱۸

همانطور که میدانید شما بعد از نصب فدورا قادر به پخش خیلی از فایل های صوتی و تصویری نیستید،زیرا اجازه نامه این فایل ها به صورت انحصاری می باشد و از آنجایی که فدورا یک توزیع آزاد می باشد به صورت پیشفرض این فرمت ها را پشتیبانی نمی کند.\"hero-sem-mkv-codec\"
فدورا هم مثل سایر توزیع های گنو/لینوکس از فرمتهای آزاد فایلهای صوتی و تصویری پشتیبانی میکند و شما برای نصب فرمت های غیر آزاد باید یک سری مخازن به توزیع مورد نظر اضافه کنید.ما برای فدورا از مخزن rpmfusion استفاده میکنیم.

نصب مخزن rpmfusion برای فدورا ۱۸:

۱-یک کنسول یا ترمینال باز کنید و به کاربر root لاگین کنید.برای این کار باید از دستور su استفاده کنید.
۲-دستور زیر را در در کنسول یا ترمینال تایپ کنید و Enter کنید.

su -c \'yum localinstall --nogpgcheck http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-18.noarch.rpm http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-18.noarch.rpm\'

مخازن rpmfusion نصب شد و براحتی می توانید ازاین مخازن استفاده کنید.

نصب کدک های صوتی و تصویری:

۱-برای نصب کدک های صوتی و تصویری باید دوباره کنسول یا ترمینال را اجرا کنید(اگر آنها در مرحله قبل همچنان باز هستند ،میتوانید از آنها استفاده کنید).مطمئن باشید که کاربر root لاگین باشد.
۲-شما نیاز به نصب این بسته ها دارید:

 • gstreamer-plugins-ugly
 • gstreamer-plugins-good
 • gstreamer-plugins-base
 • gstreamer-plugins-bad-free
 • gstreamer-plugins-bad
 • gstreamer-ffmpeg
 • gstreamer1-plugins-ugly
 • gstreamer1-plugins-good-extras
 • gstreamer1-plugins-good
 • gstreamer1-plugins-base
 • gstreamer1-plugins-bad-freeworld
 • gstreamer1-plugins-bad-free-extras
 • gstreamer1-plugins-bad-free
 • gstreamer1-libav
 • gstreamer1
 • gstreamer
 • libdvdcss
 • libffmpeg

برای نصب این بسته ها اگر حوصله تایپ ندارید میتوانید دستور زیر را copy و در کنسول یا ترمینال paste کنید:

yum install gstreamer-plugins-ugly gstreamer-plugins-good gstreamer-plugins-base gstreamer-plugins-bad-free gstreamer-plugins-bad gstreamer-ffmpeg gstreamer1-plugins-ugly gstreamer1-plugins-good-extras gstreamer1-plugins-good gstreamer1-plugins-base gstreamer1-plugins-bad-freeworld gstreamer1-plugins-bad-free-extras gstreamer1-plugins-bad-free gstreamer1-libav gstreamer1 gstreamer libdvdcss libffmpeg

خب تموم شد! الان به راحتی میتونید همه فایلهای مولتی مدیا رو پخش کنید.

Cheers !برچسب ها : , , , ,