منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

راهکارهای امنیت در hotspot

در این بحث آموزشی روش بکارگیری SSL برای ارتباط با hotspot  به صورت HTTPS را فرا خواهیم گرفت . مطالب ارائه شده کامل است و به  نحوه ساخت و import  فایل certificate هم پرداخته شده است . 

دریافت فایل

 

مطالب مرتبط : ایجاد certificate برای میکروتیک برچسب ها :