منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

راهی برای کارآمد تر کردن نیروگاه ها

راهی برای کارآمد تر کردن نیروگاه ها

1493909415179781551

جوشیدن آب امری بسیار مهم است که در نیروگاه ها و صنعت بسیار پر استفاده می باشد. مهندسان دانشگاه ام آی تی دریافته اند که می توانند روند جوش آمدن آب و حباب های سطح را کنترل کنند، که قدمی بسیار بزرگ در تولید انرژی می باشد.عمل جوشیدن آب به ما کمک می کند تا قهوه درست کنیم و یا پاستا بپذیم- و همچنین به بیشتر منابع انرژی جهان سوخت می رساند. اما آنچه در جوشیدن مهم است حباب ها هستند، و چنانچه تا به حال یافت شده است، به وجود آمدنشان کاملا تصادفی است. مهندسان MIT مدعی شده اند که می توانند تشکیل این حباب ها را کنترل کنند، که این امر می تواند نیروی تولید شده را تغییر دهد.