منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

راه اندازی سرور NFS بر روی اوپن سوزی 13.1

ٔNFS ( Network FIle System) یک پروتکل سرور - کلاینت است که برای اشتراکگذاری فایلها میان یک سیستم لینوکسی / یونیکسی با سیستمهای لینوکسی / یونیکسی دیگر استفاده می شود. با NFS کاربران می توانند به فایلها در سیستمهای دوردست دسترسی داشته باشند مثل اینکه آنها را به صورت محلی ذخیره نموده باشند. این راهنما نحوه راه اندازی سرور NFS را بر روی اوپن سوزی 13.1 شرح خواهد داد.

توضیح اینکه در این راهنما از دو سیستم استفاده شده است. بر روی هر دو سیستم، سیستم عامل اوپن سوزی 13.1 در حال اجرا می باشد. در اینجا اطلاعات ip سرور و کلاینت مورد استفاده به شرح زیر است.

NFS Server IP Address : 192.168.1.101/24

NFS Client IP Address  : 192.168.1.100/24

نصب NFS بر روی سیستم سرور

ابتدا NFS را بر روی سرور نصب می کنیم.

ادامه مطلب