منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

رای گیری برای انتخاب نام فدورا 20

fedora

هر کدام از نسخه های فدورا دارای یک نام رمز یا اصطلاحا Release Name می باشند، مانند فدورا ۱۷ که Beefy Miracle و فدورا ۱۸ با نام Spherical Cow  و آخرین نسخه ی پایدار فدورا یعنی فدورا ۱۹ با نام گربه شرودینگر (Schrödinger’s Cat)  است.

با این حال تیم توسعه فدورا رای گیری برای انتخاب نام رمز فدورا ۲۰ را آغاز کرده که این رای گیری تا ساعت ۲۳:۵۹  UTC روز ۳۰-۰۸-۲۰۱۳ ادامه خواهد داشت.

نام هایی که برای رای گیری هستند به شرح زیر می باشند :

- Chateaubriand

- Cherry Ice Cream

- Eigenstate

- Félicette

- Heisenbug

- Österreich

- Santa Claus

- Superego

از این هشت نام یکی برای فدورا ۲۰ انتخاب خواهد شد که شما می توانید به آن رای دهید که برای رای دادن می توانید به اینجا و برای اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید به اینجا مراجعه نمایید.برچسب ها : , , , , , , , , , , ,