منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

رباتی که مسافران در فرودگاه را هدایت می کند

رباتی که مسافران در فرودگاه را هدایت می کند

Nikkhah184

ربات راهنمای فرودگاه برای کمک به مسافران آماده به کار است. این ربات که توسط دانشگاه اوربرو به همراه فرودگاه آمستردام، توسعه داده شده است برای کار در شلوغترین فصل سال و هدایت مسافران خسته و مضطرب استفاده می شود. این فرودگاه بین المللی برای مسافران کمی گیج کننده است و با این ربات که به نقشه های دقیق و جزئی مجهز شده، به مسافران کمک می شود که مکان درست را به موقع برای رسیدن به پروازشان پیدا کنند.