منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ربات تحویل پیتزای خودکار در نیوزلند شروع به فعالیت می کند

ربات تحویل پیتزای خودکار در نیوزلند شروع به فعالیت می کند

 Behzadi 43 1

طرفداران کمپانی دومینو در نیوزلند، به زودی پیتزای خود را از طریق یک ربات دریافت خواهند کرد. کمپانی دومینو، یک دستگاه تحویل پیتزای خودکار به نام "واحد رباتیک دومینو" یا به اختصار DRU، ایجاد کرده است. این ربات هنوز در فاز اولیۀ خود به سر می برد ولی این شرکت سعی دارد تا مقدمات استفاده از این ربات در نیوزلند را فراهم سازد.