منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ربات های شاغلی که جایگزین نیروی کار انسانی شده اند

ربات های شاغلی که جایگزین نیروی کار انسانی شده اند

robots

ربات ها برای چندین دهه برای برخی کارهای خانگی استفاده می شدند اما حالا برخی از ربات ها در مشاغل عمومی هم استفاده می شوند،فعلا استفاده از آن ها محدود است اما در آینده، نیروی کار رباتی پیش از حالا گسترش خواهند یافت و فیلم های علمی تخیلی که سال های آینده را به تصویر می کشیدند به واقعیت نزدیک تر می شوند.برچسب ها :