منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ردهت همچنان رشد می‌کند

در اولین سه ماهه سال مالی خود، که در ماه May به پایان رسید، توزیع‌کننده‌ی لینوکس آمریکایی، درآمد خود را با ۱۵٪ افزایش به ۳۶۳ میلیون دلار رساند. گسترش درآمد خالص نسبت به سال گذشته نیز ۸٪ افزایش داشته است. درآمد از ثبت نرم‌افزارها به تنهایی ۱۶٪ افزایش داشته و به مبلغ ۳۱۶ میلیون دلار رسید است.

منبع اصلی خبر