منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

رد نژادبرتر کار نژادپست ….

به نام یزدان پاک رد نژادبرتر کار نژادپست تایید آن کار خاموش فکران روشن نما مگر دزد با شاه برابر است ؟ مگر عالم با جانی برابر است ؟ مگر قاتل با عارف برابر است ؟ بعضی ها تمام عمر خویش با شرف زندگی کرده اند بعضی ها تمام عمر قتل , جنایت و تجاوز...

Continue Reading

نوشته رد نژادبرتر کار نژادپست …. اولین بار در گشتاسب مظفریان - GMozafarian پدیدار شد.برچسب ها : , , ,