منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

رزبری پای، بوردهایی در حجم زیاد و با قابلیت سفارشی سازی ارائه می کند

رزبری پای، بوردهایی در حجم زیاد و با قابلیت سفارشی سازی ارائه می کند

nikkhah35

شما یک رزبری پای را برای استفاده شخصی خود می خرید ولی گاهی نیز شما نیاز دارید تا تعداد زیادی از این دستگاه ها را برای شرکت خود تهیه کنید و تمایلی ندارید که به صورت دستی هزاران بورد را بخرید. خوشبختانه این مشکل برای شما حل شده است.