منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

رزرو یک آدرس برای کلاینت توسط DHCP

DHCP آدرس دهی را به صورت خودکار به کلاینت ها انجام می دهد. اگر لازم باشید که آدرس IP را برای کلاینتی خاص رزرو کنیم، این کار توسط DHCP و استفاده از MAC Address کلاینت امکان پذیر است. از MAC Address استفاده می کنیم چونکه آدرسی فیزیکی و منحصر به فرد برای کارت شبکه کلاینت می باشد. در این مطلب می توانید چگونگی “پیدا کردن آدرس MAC در لینوکس” و بخش های نخست و دوم پیکربندی DHCP در لینوکس را بخوانید.شکل کلی تعریف آدرس رزرو شده در فایل dhcpd.conf به صورت زیر است. reserveip یک نام دلخواه است در جلوی کلمه کلیدی host می آید. شکل زیر ساختار کلی و یک مثال را نشان می دهد.

تعاریف در میان {} قرار می گیرند و آدرس MAC کلاینت و آدرس IP رزرو شده در آن به ترتیب در جلوی hardware ethernet و fixed-address می آیند. همچنین هر خط با “سمی کالن ;” خاتمه یافته است. تنظیمات را در فایل dhcpd.conf قرار می دهیم که مسیر آن در توزیع های گوناگون ممکن است متفاوت باشد.

sudo vi /etc/dhcp3/dhcpd.conf # in Ubuntu/Debian

vi /etc/dhcp/dhcpd.conf # in RHLE/CentOS/Fedora

سپس لازم است سرویس dhcpd را restart کنیم تا تغییرات اعمال شوند.

service dhcpd restart

البته در توزیع هایی که از systemd استفاده می کنند از دستور زیر استفاده می کنیم.

systemctl restart dhcpd.serviceبرچسب ها : , , , , , ,