منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

رز سایبری؛اولین تجربه برای ایجاد مدارهای الکتریکی در گیاهان/امکان تغییر رنگ گل‌های دیجیتال

رز سایبری؛اولین تجربه برای ایجاد مدارهای الکتریکی در گیاهان/امکان تغییر رنگ گل‌های دیجیتال

15 11 21 2095615 11 21 113947roses 3506307b 1

براي اين كار  محققان  دانشگاه لينكوپينگ  گل رز  را درون محلولي حاوي پليمرهايي كه از قابليت هدايت الكتريكي برخوردار بودند قرار دادند. با مكيده شدن محلول توسط آوند‌هاي گل رز، مواد الكتريكي نيز وارد بدن گل شده و با ساختار زيستي آن پيوند خورد. اين تكنيك مشابه شيوه‌اي است كه از آن براي رنگ‌آميزي گل‌ها استفاده مي‌شود.