منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

رشته ها در پایتون

در این آموزش با رشته ها دیتا تایپ استرینگ String در پایتون و شیوه ی ذخیره سازی آن در حافظه آشنا می‌شویمبرچسب ها :