منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

رفع مشکل IO ERROR در SQL Developer

اگر بعد از اجرای SQL Developer هنگام اتصال به اوراکل به پیغام خطای زیر برخوردید مراحل را دنبال کنید:

An error was encountered performing the requested operation:

IO ERROR: The Network Adapter could not establish the connection.

Vendor code 17002

ادامه مطلب