منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

رمزنگاری و تنظیم پسورد روی فایل ها

دستور های gpg و vi امکان رمزنگاری و تنظیم پسورد را روی فایل ها دارند. بعد استفاده از هرکدام از این دستور ها برای باز کردن (خواندن/نوشتن) فایل ها باید پسوردی را که تنظیم کرده ایم وارد کنیم.با استفاده از دستور ها فایل رمز شده و دیگر حتی با استفاده از دستور های مانند cat,less و یا vi قابل خواندن نیست. برای رمز و تنظیم پسورد روی فایلی به نام testfile از دستور gpg به صورت زیر انجام دهید.

برای رمز یک فایل با دستور gpg از سوئیچ c- استفاده کنید.

gpg -c FILENAME

gpg -c testfile

پنجره (یا خطی) مشابه زیر باز میشه و باید پسورد رو وارد کنید. سپس روی OK کلیک کنید (یا Enter کنید) و دوباره پسورد رو وارد کنید.

فایل همنام با فایل اصلی ولی با پسوند gpg. در زیر دایرکتوری که همان فایل اصلی قرار دارد ایجاد می شود. شما می توانید حتی فایل اصلی را پاک کنید و فایل رمز شده را استفاده کنید. اگر با با دستور cat یا هر دستور دیگری فایل رمز شده را بخواهید بخوانید خروجی نامربوطی خواهید دید.

cat testfile.gpg

برای رمزگشایی فایل از دستور زیر استفاده کنید و پسورد را وارد کنید.

gpg FILENAME

gpg testfile

اگر فایل اصلی هنوز وجود داشته باشد (یا هر فایل همنام دیگری) خطایی نشان داده می شود که آیا می خواهید روی فایل بزنویسی کنید یا اینکه خیر؟ اگر y کنید روی فایل بازنویسی شده و اگر n از شما یک نام یک فایل جدید را می گیرد.

از دستور vi به همراه سوئیچ x- (کوچیک) می توایند فایلی را هنگام ایجاد یا باز کردن آن رمزنگاری و پسوری روی آن تنظیم کنید. برای اینکار دستور زیر را اجرا کنید و در پایین خط فرمان رمز را وارد کنید و دوباره تکرار کنید.

vi testfile2

Enter encryption key

Enter same key again

سپس برای خروج (بعد از وارد کردن یا محتوا یا بلافاصله بعد ایجاد فایل) کلید ESC را کلیک کنید دو سپس کلید های wq: را اجرا کنید. بعد تنظیم پسورد باید فایل را با دستور vi اجرا کنید و در پایین خط فرمان جلوی Enter encryption key پسورد را وارد کنید. برای برداشتن پسورد از فایل با دستور زیر فایل را باز کنید و در پایین صفحه پسورد را وارد کنید.

vi testfile2

سپس کلیدهای X: (بزرگ) را وارد و Enter کنید. با اینکار هم امکان تعویض پسورد را دارید و هم از بین بردن پسورد را دارید. با اجرای X: دوباره خطوط بالا نشان داده می شوند.

Enter encryption key

Enter same key again

برای تعویض پسورد، باید پسورد جدید را مانند قبل وارد و تکرار کنید و برای برداشتن پسورد جلوی دو خط بالا Enter بزنید. به هر حال بعد هر کدام از گام ها (تعویض یا برداشتن پسورد) برای خروج و تثب تغییرات کلید ESC را کلیک کنید و سپس کلید های wq: را اجرا کنید.برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,