منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

رمزگذاریِ کامل هارددیسک و پیکربندیِ LVM در نصاب اوبونتو

Ubiquity، نصاب گرافیکیِ نسخه ی دسکتاپ اوبونتو، یکی از ساده ترین و کاربرپسندترین نصاب های موجود است ولی از قابلیت هایی چون رمزگذاریِ کامل هارددیسک، LVM و RAID پشتیبانی نمی کند. روی سیستم دسکتاپ شاید RAID اهمیت چندانی نداشته باشد اما رمزگذاریِ کامل هارددیسک و LVM مهم هستند.
به نظر می آید که از اوبونتو ۱۲٫۱۰ که اواخر ماه اکتبر منتشر می شود، Ubiquity با پشتیبانیِ کاملی از رمزگذاریِ هارددیسک و LVM همراه است. البته نسخه های پیش از انتشاری که منتشر شده اند نشان می دهند که پیاده سازیِ این قابلیت ها هنوز در مراحل ابتدایی است ولی خب این را هم نشان می دهند که چقدر پیکربندیِ این دوقابلیت در نسخه ی نهایی ساده خواهد بود.
تصویر زیر گزینه های نصاب و پیکربندیِ پیش فرض را نشان می دهد. سیستمی که درحال تستِ این قابلیت بر روی آن هستیم در حال حاضر نسخه ی آلفای اوبونتو ۱۲٫۱۰ را نصب دارد، پس اگر گزینه ی اول را انتخاب کنیم رمزگذاری هارددیسک و LVM در دسترس نخواهند بود.
\"پیکربندیِ

این قابلیت ها فقط در صورتی در دسترس هستند که هارددیسک را پاک کنید و اوبونتو را به تنهایی نصب کنید.
\"انتخاب

وقتی LVM انتخاب شده باشد نصاب به طور پیش فرض سه پارتیشن می سازد: یک پارتیشنِ Primary(در اینجا sda1) برای boot/ به حجم حدود ۲۲۸مگابایت، یک پارتیشن Extended برای استفاده ی LVM که دو پارتیشن Logical تحتِ آن ساخته می شود. پارتیشن های Logical برای root و swap هستند. پس برخلاف نصب پیش فرضِ فدورا، این جا هیچ پارتیشنِ جداگانه ای برای home/ ایجاد نمی شود.
\"پارتیشن

وقتی گزینه های LVM و رمزگذاریِ هارددیسک هر دو انتخاب شوند مجبورید یک کلید امنیتی یا رمزعبور که برای رمزگذاری و رمزگشاییِ هارددیسک استفاده می شوند، انتخاب کنید. در حال حاضر نصاب مقاوم بودن و قدرتِ کلید امنیتی را بررسی نمی کند و حتی اجازه ی انتخاب کلید امنیتیِ یک کاراکتری را هم به شما می دهد. البته این قضیه مشخص است که اصلاً خوب نیست و می توان انتظار داشت که قبل از انتشارِ نسخه ی نهایی تصحیح شود.
\"انتخاب

اگر هارددیسک را رمزگذاری کرده باشید، در هر بوت به صفحه ی زیر بر می خورید.
\"صفحه

و این تصویر هم پارتیشن ها را از دید ابزار مدیریت هارددیسک نشان می دهد. انتخابِ LVM و رمزگذاریِ هارددیسک، یک LVM رمزگذاری شده می سازد. به این نکته هم توجه داشته باشید که LVM و رمزگذاری هارددیسک در ابزار پیشرفته ی پارتیشن بندیِ نصاب هنوز پیاده سازی نشده است ولی این قابلیت هم احتمالاً تا اواخر اکتبر باید اضافه شود.
\"ابزار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع: LinuxBSDosبرچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,