منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

رنگی کردن خروجی دستور grep

grep دستوری یونیکسی است که برای جستجو در محتوای یک فایل برای پیدا کردن خطوط مطابق با یک رشته استفاده می شود. به صورت پیشفرض نتایج پیدا شده در خروجی این دستور رنگی نیستند، اما با استفاده از سوییچ color=auto– می توان نتایج یافت شده با رشته جستجویی را رنگی (Highlight) چاپ کرد.

grep –auto-color amirnami /etc/passwd

grep_color_1

مطابق با شکل بالا با استفاده از color=auto– دمین خروجی به صورت رنگی چاپ شده است. با تعریف یک متغیر در پوسته bash می توانید رنگ بندی خروجی دستور grep را سفارشی کنید. GREP_COLOR نام متغیری است که اعدادی را به عتوان مقدار گرفته و رنگ بندی خروجی grep را تعیین می کند.

‘export GREP_COLOR=’5,37,41

grep –color=auto amirnami /etc/passwd

grep_color_2

مفهوم مقدار دهی اعداد از سمت چپ به راست

نخستین عدد از سمت چپ مربوط به ویژگی نمایش است که می تواند شامل اعداد زیر باشد.

 • عدد 0 : برای Reset کردن ویژگی ها.
 • عدد 1 : برای  Bright کردن رشته.
 • عدد 2 : برای Dim کردن رشته.
 • عدد 4 : برای Underscore کردن رشته.
 • عدد 5 : برای Blink کردن رشته.
 • عدد 7 : برای Reverse کردن رشته.
 • عدد 8 : برای Hidden کردن رشته.

دومین عدد از سمت چپ مربوط به ویژگی رنگ پیش زمینه است که می تواند شامل اعداد زیر باشد.

 • عدد 30 : سیاه
 • عدد 31 : قرمز
 • عدد 32 : سبز
 • عدد 33 : زرد
 • عدد 34 : آبی
 • عدد 35 :  سرخابی
 • عدد 36 : فیروزه ای
 • عدد 37 : سفید

سومین عدد از سمت چپ مربوط به ویژگی رنگ پس زمینه است که می تواند شامل اعداد زیر باشد.

 • عدد 40 : سیاه
 • عدد 41 : قرمز
 • عدد 42 : سبز
 • عدد 43 : زرد
 • عدد 44 : آبی
 • عدد 45 : سرخابی
 • عدد 46 : فیروزه ای
 • عدد 47 : سفید

استفاده از دستور export برای تعریف متغیر اثر ماندگاری ندارد و می توانید در هر یک از فایل های startup دستورهای زیر را وارد کنید. به طور مثال برای اعمال سفارشی کردن رنگ بندی خروجی برای تمامی کاربران می توانید دستورهای زیر را در فایل etc/bashrc/ وارد کنید.

nano /etc/bashrc

‘export GREP_COLOR=’4,5,37,41

alias grep =’grep –color=autoبرچسب ها : , , , , , ,