منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

رنگی کردن صفحه های man در لینوکس

manaul page ها در سیستم عامل های یونیکسی (مانند لینوکس) راهنمای دستور ها، فایل های پیکربندی، راهنمای توابع هستند که با استفاده از دستور man می توان آنها را از درون خط فرمان مطالعه کرد. محل قرار گیری این راهنما ها در زیر دایرکتوری usr/share/man/ است. به صورت پیش فرض صفحه های manual ها رنگی نبوده و هدف از این مطلب چگونگی رنگی کردن این صفحه ها است.

گام نخست : نصب بسته لازم در توزیع های لینوکسی مبتنی بر دبیان و RHLE

most نام دستور یا مرورگر فایل های متنی با قابلیت صفحه بندی (مانند دستور less) است که می توان آنرا به عنوان ابزار خواندن صفحه های manual با قابلیت صفحه بندی در لینوکس ها استفاده کرد. گام نخست، نصب این ابزار توسط دستورهای زیر است.

apt-get install most # in debian/mint/ubuntu

و برای نصب در CentOS/ RHLE نسخه 6 از دستورهای زیر استفاده کنید. با دو دستور نخست، مخازن rpm forge نصب و فعال شده و سپس با دستور سوم most را نصب می کنیم.

wget http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.x86_64.rpm

rpm -Uvh rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.x86_64.rpm

yum install most

گام دوم : تعریف متغیر PAGER$

با استفاده از دستور زیر یک متغیر به نام PAGER تعریف می کنیم و مقدار آن را مسیر منتهی به فایل دستور most قرار می دهیم. برای پیدا کردن مسیر دستور most از دستور زیر استفاده کنید.

whereis most

most: /usr/bin/most

با استفاده از دستور زیر متغیر را تعریف می کنیم.

export PAGER=/usr/bin/most

برای امتحان کردن کارکرد یک راهنما از دستوری دلخواه را باز کنید. به طور مثال دستور زیر

man most

man_color_linux

برای ماندگاری و اعمال آن برای تمامی کاربران، دستور زیر را در فایل etc/bashrc/ وارد کنید.

nano /etc/bashrc

export PAGER=/usr/bin/mostبرچسب ها : , , ,