منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

روبی آن ریلز ۱۰ساله شد!

در ۲۵ ژولای، یعنی دیروز، چارچوب روبی آن ریلز ۱۰ساله شد. چارچوب نرم‌افزاری وبی که با تکیه بر دو اصل «Convention over configuration» و «Don’t repeat yourself» باعث شد، یکی از موثرترین چارچوب‌های وب شود که بعد از آن بسیاری از چارچوب‌ها از آن ایده بگیرند.

منبع اصلی خبر

Google+ Google+ Google+