منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

روز آزادی مستندات

\"document-freedom-banner\"با پیشرفت تکنولوژی، کاغذ جای خود را به آرامی به مستندات دیجیتالی داده است. شرکت‌ها و سازمان‌ها اسناد خود را در قالب فرمت‌های دیجیتالی ذخیره می‌کنند. و البته، همانطور که در عصر کاغذ گروه‌های مختلفی سعی در انحصاری کردن بازار کاغذ داشتند، امروزه نیز بسیاری از شرکت‌ها در صدد دستیابی به انحصار در بازار فرمت‌های دیجیتالی هستند.

هر ساله در آخرین چهارشنبه‌ی ماه مارس، جشن روز آزادی مستندات در سراسر جهان برگزار می‌گردد، تا بر اهمیت فرمت‌های آزاد دیجیتالی تاکید شود. در این روز، در سراسر جهان، گروه‌های مختلف کنار یکدیگر جمع شده و با برگزاری جشن آزادی مستندات، استفاده از فرمت‌های دیجیتالی آزاد را ترویج می‌کنند. این روز را می‌توان تکمیل کننده‌ی روز آزادی نرم‌افزار دانست.

در فاصله‌ی دو جشن، گروه آزادی مستندات تمرکز خود را بر روی تبلیغ روی فرمت‌های آزاد و هماهنگی میان اعضای انجمن خود می‌گذارد.

امسال سومین سالی است که جشن آزادی مستندات برگزار می‌شود. امسال آخرین چهارشنبه‌ی مارس، آخرین روز آن نیز خواهد بود، که معادل ۱۱ فروردین تقویم خورشیدی می‌شود.برچسب ها :