منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

روز آزادی نرم افزار در اصفهان-۲۰۱۱-۱۳۹۰

هر ساله سومین شنبه از ماه سپتامبر در سراسر جهان روز آزادی نرم افزار را جشن میگیرند.

امسال نیز همچون سال های گذشته گروه کاربران لینوکس اصفهان این جشن را در ۲۴ شهریور ماه در کتابخانه مرکزی اصفهان برگزار می کنند.

شرکت در این جشن برای عموم آزاد می باشد.

 

ثبت نام در جشن 

\"\"