منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

روز جهانی زن مبارک باد

fedora

نام تو رازی نوشته بر بال پروانه هاست

گلها همه به نام تو مشهورند

آیینه ها از انعکاس نام تو می خندند

و من تنها برای تو می گویم

زندگی کن تا زنده بمانم

روزت مبارکبرچسب ها : , , ,