منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

روز جهانی عدد پی

امروز چهارده مارس هست و روزی که به اسم عدد پی نامگذاری شده.دلیلشم اینه که عددپی به طور تغریبی چیزی نزدیک به ۳٫۱۴ هست و امروز هم که ۳/۱۴ هست یعنی روز چهاردهم ماه سوم!

π = ۳٫۱۴۱۵۹۲۶۵۳۵

خب به عنوان یک برنامه نویس باید به روش خودمون برای این روز یک کاری انجام بدیم دیگه 😀

خب اینم از هدیه روز پی، برنامه تخمین عدد پی به روش سوزن بوفن با زبان زیبای جاوا.

import java.util.Random;

public class BuffonNeedle {
  double NeedleLength = 0.5;
  int ParallelLinesDistance = 1;
  int allTestNumber = 100000000;
  Random rnd = new Random();
  public static void main(String[] args) {
    new BuffonNeedle();
  }
  public BuffonNeedle(){
    int successfulTests = 0;
    for(int testCaseNumber = 0;testCaseNumber < allTestNumber; testCaseNumber ++)
      if(newTestBuffonNeedle())
        successfulTests ++;
    double pi = (double) allTestNumber / successfulTests ;
    System.out.println("Pi number : " + pi);
  }
  public boolean newTestBuffonNeedle(){
    double x = rnd.nextDouble();
    double t = rnd.nextDouble() * 360;
    double y = Math.cos(Math.toRadians(t));
    if(x < y)
      return true;
    else
      return false;
  }
}

هپی پی دی 😀

Happy Pi dayبرچسب ها :