منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

روند تکاملی زبان های برنامه نویسی

evolution-computer-programing- languagesبرچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , ,