منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

رویای شعبده بازان حالا دیگر به حقیقت پیوسته است!

رویای شعبده بازان حالا دیگر به حقیقت پیوسته است!

شاید محو شدن واقعی دیگر به رویایی قدیمی تبدیل شده باشد. اما پروفسوری در شهر راچستر دستگاهی ساخته که اشیاء را محو و پنهان می سازد. دستگاه کلاک، تشکیل شده از تعدادی لنز است که نوری را اطراف اشیاء قرار داده و آنها را از جلوی چشم پنهان می کند. حالا جعبه کلاک نیز از همین مکانیزم بهره می برد با این این تفاوت که این بار چند آیینه شخصی را که در موقعیت داخلی آن قرار گرفته است پنهان می سازد.

 برچسب ها :