منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

زندان برای باگ در نرم‌افزار

بی‌بی‌سی گزارش می‌دهد که برخی از کارمندان در شرکت پست بریتانیا به خاطر باگی که در نرم‌افزار حسابداری بوده‌است و آن‌ها استفاده می‌کردند به زندان فرستاده شدند.
اداره پست باگ را در کامپیوتر Horizon که مسئولیت پردازش تمام transactionها است تایید کرده‌است.

منبع اصلی خبر


دیدگاه‌ها: (۱)

فرهنگستان <پنج‌شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۲ - ۱۲:۵۱>

transaction را در فارسی تراکنش می‌گویند.