منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ساختار منطقی پایگاه داده اوراکل

محصول پایگاه داده اوراکلی که نصب می کنید از دو بخش Instance و Database تشکیل شده است.Instance مجموعه ای از فرایند ها و ساختار حافظه اصلی که بافر هاست تشکیل شده است. پایگاه داده یا یک Database مجموعه ای از فایل ها مانند Datafile ها (که از بلاک ها تشکیل شده اند و ساختار فیزیکی را شکل می دهند و داده ها بصورت مستقیم در قالب Datafile ها ذخیره می شوند) ساختار فیزیکی را شکل می دهند. ساختار منطقی در پایگاه داده اوراکل به 4 بخش : بلاک های داده ها، Extent، سگمنت و Tablespace تقسیم می شود. شکل زیر دیاگرام این 4 بخش را نشان می دهد.

  • Tablespace : هر پایگاه داده بصورت منطقی به چندین Tablespace تقسیم شده است. یک یا چند Datafile به یک Tablespace داده می شود و هر Datafile می تواند تنها مطعلق به یک Tablespace باشد. TBS ها بالاترین سطح ساختار منطقی پایگاه داده اوراکل را تشکیل می دهند. مجموع اندازه یک TBS برابر با مجموع اندازه تمام Datafile ها مطعلق به آن TBS است.

\"\"

  • Segments : سگمنت ها در دومین سطح ساختار منطقی وجود دارند و خود آنها مجموعه ای از Extent هاست. سگمنت ها دارای انواع Data Segments,Index Segments,Temporary Segment و Rollback Segment ها، هستند. TBS ها به سه دسته Temporary TBS,Primary TBS و Undo TBS تقسیم می شوند و به ترتیب شامل Temporary Segment,Data Segment و Rollback Segment هستند.
  • Extents : سطح بعدی ساختار منطقی در پایگاه داده اوراکل، Extent ها هستند. هر Extent تعدادی بلاک داده ای (Data Block) مجاور هم هستند و برای ذخیره سازی اطلاعات خاصی استفاده می شوند.
  • Data Blocks : پایین ترین سطح منطقی پایگاه داده اوراکل، بلاک های داده یا Data Block ها هستند که به اختصار بلاک می گویند. اندازه بلاک ها وابسته به سیستم عامل بوده و از سیستم عاملی به سیستم عامل دیگر متفاوت است. پارامتر DB_BLOCK_SIZE اندازه پیش فرض آنرا نگه می دارد و می توان بر اساس نیاز اندازه آنرا تغییر داد.

;show parameters db_block_size

همانطور که در شکل بالا می بینید، TBS ها از چندین Segment و خود Segment ها از چندین Extent و خود Extent ها از چندین بلاک تشکیل شده اند و بلاک هم از، بایت های رسانه (دیسک) تشکیل شده است.برچسب ها : , , ,