منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ساخت databaselink

به مثال زیر دقت کنید:

Create database link myTestlink connect to system identified by 123 using 'orcl2';

خب حالا هر زمان ما از عبارت myTestlink استفاده کنیم دیتابیس اوراکل با یوزر system و پسورد 123 وصل میشه به دیتابیس orcl2

نکته: اگر مخزن در سرور localhost نیست مخزن را به صورت orcl2_computername وارد کنید. مثال: orcl2_localhost به مخزن orcl2 در همین کامپیوتر اشاره دارد. همچنین می‌توانید به جای اسم سرور از ip سرور نیز استفاده کنید.

استفاده از Database Link

بعد از ساخت Database link می‌توان گفت:

Select * from dual@myTestlink;

حذف Database Link

برای حذف Database Link می‌توانید به صورت زیر عمل کنید:

drop database link myTestlink;