منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ساسپند شدن ماوس usb

بعد از نصب laptop-mode که مجموعه ای از اسکریپت ها برای مدیریت منابع لپتاپ هست، ماوس USB بعد از چند ثانیه در صورتی که کلیک نمیکردی غیر فعال میشد. این خیلی اعصاب خورد کن بود! فکر کن در حال حرکت دادن ماوس هستی و بعد ۵ ثانیه یهو می ایستاد و مجبور بودی کلیک کنی تا دوباره کار کنه.
راه حل را بجستم و این بیافتم:

sudo nano /etc/laptop-mode/conf.d/usb-autosuspend.conf
و برای این قسمت این مقدار رو قرار بدید:
AUTOSUSPEND_USBTYPE_BLACKLIST="usbhid usb-storage"
و یک بار ری استارت کنید تا نتیجه رو ببینید.