منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

سال نو مبارک

سال نو، سال مرغ، بر تمام ایرانیان و جهانیان مبارک باشه.
\"http://oxygenws.com/blog/uploads/1i3m8a4n.gif\"