منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

سال نو مبارک

norooz

و بر آمد بهاری دیگر

 مست و زیبا و فریبا ، چون دوست

سبدی پیدا کن ،پر کن از سوسن و سنبل که نکوست

همراه باد بهاری بفرست :

پیک نوروزی و شادی بر دوست !برچسب ها : , , , , ,