منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

سانسور ابلهانه: ژیگولو

میزکار LXDE یکی از میزکارهای بسیار سبک توی لینوکسه:

امروز سعی کردم نصبش کنم که هی به مشکل خورد و گفتم لابد یک گیری یک جایی است ولی بعد از دو سه بار اشکال‌، بالاخره خروجی رو خوندم:

gigolo-0.4.1-9.fc18.x86_64.rpm FAILED                     

http://mirrors.ustc.edu.cn/fedora/linux/releases/18/Everything/x86_64/os/Packages/g/gigolo-0.4.1-9.fc18.x86_64.rpm:

[Errno 14] curl#22 - "The requested URL returned error: 403 Forbidden"
Trying other mirror.

Error Downloading Packages:
 gigolo-0.4.1-9.fc18.x86_64: [Errno 256] No more mirrors to try.

اول فکر کردم مشکل میرورها است یا چیز دیگه اما بعد… فهمیدم که سانسورچی عزیز در میهن اسلامی عزیز هر آدرسی که توش عبارت ژیگول باشه رو سانسور کرده و به خودم بالیدم از وجود چنین دوستان با شعوری در مسند کار (:

به اشتراک بگذارید: facebooktwittergoogle_plusmailبرچسب ها : , , , , , ,