منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ساکس پروکسی سرور روی سنت او اس

همه و همه می دانیم که CentOS محبوب ترین دیسترویی هست که روی عمده سرور ها استفاده می شود و از آن جایی که ساکس پروکسی امروزه به صورت گسترده برای داشتن ارتباطی امن مورد استفاده قرار می گیرد بر آن شدیم تا روش نصب و کانفیگ یک پروکسی سرور از نوع ساکس ، روی این سرور محبوب را بنویسیم .
ابتدا قبل از هر چیزی بسته های پیش نیاز را نصب و سورس مورد استفاده را دانلود می کنیم 

$ yum install rpm-build openldap-devel pam-devel openssl-devel libgssapi-devel -y
$ wget http://sourceforge.net/projects/ss5/files/ss5/3.8.9-6/ss5-3.8.9-6.src.rpm/download
بعد از نصب و دریافت سورس ،‌بسته مورد استفاده را با دستور زیر می سازیم 
$ rpmbuild --rebuild ss5-3.8.9-6.src.rpm
بعد از این که بسته RPM ساخته شد با دستور زیر آن را نصب می کنیم 
$ rpm -ivh rpmbuild/RPMS/i386/ss5-3.8.9-6.i386.rpm
اکنون خط ۸۷ فایل کانفیگ زیر را همانند نمونه ویرایش کنید 
$ nano /etc/opt/ss5/ss5.conf
auth    0.0.0.0/0               -               -
سپس فایل را ذخیره و می بندیم و سرویس ss5 را اجرا می کنیم 
$ service ss5 start
اکنون شما یک ساکس ۵ دارید که آدرس آن آی پی سرور شما و پورتش ۱۰۸۰ است .
برای فایروال :
$ nano /etc/sysconfig/iptables
و افزودن خط زیر و سپس ریستارت سرویس iptables 
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 1080 -j ACCEPT
برای تغییر پورت :
$ nano /etc/init.d/ss5
و خط زیر را بعد از خط ۹ اضافه کنید یعنی خط ۱۰ 
export SS5_SOCKS_PORT=شماره پورت
تذکر : بعد از تغییر شماره پورت تنظیمات فایروال را با پورت جدید تنظیم کنید برچسب ها : , ,