منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

سایت «کرنل» با ظاهری جدید

سایت kernel.org (مربوط به هسته‌ی لینوکس) بعد از مدت ها لباسی تازه به تن کرد.
علاوه بر تغییرات ظاهری سایت، سیستم تولید محتوای سایت نیز تعویض شده است. هم اکنون سایت Kernel با سیستم Pelican کار میکند. Pelican یک سیستم تولید محتوای ایستا است که با زبان Python توسعه داده شده است. محتوای متنی سایت نیز در reStructuredText (رقیب Markdown در جامعه‌ی Python) نگارش شده است.

پروژه Pelican

منبع اصلی خبر