منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

سایت گوگل.رو.نت هک شد

سایت http://www.google.ru.net هک شد . این سایت توسط گروهی ناشناخته به نام تیم  امپراطور هک شد که احتمال دارد از ایران باشد . به دلیل عکس پرچم ایران . همچنین قابل ذکر است که این برای اولین بار هست که سایت گوگل هک میشود . این حمله در تاریخ ۲۰۱۲-۰۸-۲۱ ۱۲:۱۱ انجام شده است .

\"\"

جهت شرح این حمله میتوانید به این لینک تشریف ببرید .برچسب ها : , ,