منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

سایت datauniversity.ir

سایت دیتایونیورسیتی به منظور آموزش مفاهیم کلان داده ها، تجزیه تحلیل آنها، سیستم های توزیع شده، هدوپ و پایگاه داده های NoSQL راه اندازی شده است.

Data Universityبرچسب ها :