منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

سخن روز!

«بدنه پشتی یک تبلت بزرگترین قسمت آن است و فکر کنم بیشتر از یک درصد ارزش دارد» عبدالرضا مریداوی، مدیرعامل دیمو.

ادامه مطلببرچسب ها : , , , , ,